J. Shuman Photography 2018 | KIRK PLAYERS 12/13/14/15/16/17-2018

Kirk Players/DR-Vanya,Sonia,Masha, and Spike

Kirk Players/DR-Vanya,Sonia,Masha, and Spike

Kirk Players/PR Vanya,Sonia,Masha, and Spike

Kirk Players/PR  Vanya,Sonia,Masha, and Spike

Kirk Players-Peter Pan

Kirk Players-Peter Pan

Kirk Players 3/1/18 Peter Pan DR

Kirk Players 3/1/18 Peter Pan DR

Kirk Players PostMortem DR 2017

Kirk Players PostMortem DR 2017

Kirk Players PostMortem PR 2017

Kirk Players PostMortem PR 2017

Kirk Players-I Remember Mama

Kirk Players-I Remember Mama

Kirk Players/Witch and the Wardrobe

Kirk Players/Witch and the Wardrobe

Kirk Players 6/2/16 Seussical The Musical

Kirk Players 6/2/16 Seussical The Musical

Kirk Players-3/31/16, The Ladies Man

Kirk Players-3/31/16, The Ladies Man

Kirk Players 2/25/15 The Ladies Man PR

Kirk Players 2/25/15  The Ladies Man PR

Kirk Players/Sherlock Holmes and The Jersey Lily

Kirk Players/Sherlock Holmes and The Jersey Lily

Kirk Players/Sherlock Holmes and The Jersey Lily PR

Kirk Players/Sherlock Holmes and The Jersey Lily PR